Perfect Base lúgos habtisztító istállóhoz 5 kg

Cikkszám HYG1

ElérhetőségKészleten

11.057 Ft
Egységár
Az ár az áfát tartalmazza A szállítási költség a fizetési ablakban kerül kiszámításra.

Habzó, erősen lúgos folyékony tisztítószer foglalkozásszerű felhasználásra nem ionos és amfoter felületaktív anyagokat, komplexképzőt és butil-diglikolt tartalmaz
Veszélyt meghatározó összetevő: nátrium-hidroxid
ALKALMAZÁS:
Felületek, padozat, fal, mennyezet, berendezési tárgyak tisztítására,
a szerves szennyeződések, zsírok eltávolítására állattartó telepeken, mezőgazdasági épületekben.
FELHORDÁS:
Kézi vagy gépi – vizes oldat, permet, hab formájában.
KONCENTRÁCIÓ:
1 – 10% a tisztítandó felület szennyezettségtől függően.
HŐMÉRSÉKLET:
Környezeti.
HATÁSIDŐ:
5 – 30 perc
A szer maradványait a hatásidő letelte után a száradás előtt ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Alumínium-, réz-, horganyfelületekre korrozív hatású lehet.
Eltávolítja a zsírt és az egyéb szerves
szennyeződéseket erősen szennyezett
felületekről.
Hosszú időn át stabil habot biztosít
mind függőleges, mind vízszintes
felületeken.
Hatékonyságát megtartja, függetlenül
a víz keménységétől.
A permet belélegzése tilos. Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/
arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki
kell öblíteni. TILOS hánytatni.
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Elzárva tárolandó.


Perfect Base lúgos habtisztító istállóhoz 5 kg